Bolmok 5

€ 10,50

Ceramika artystyczna

250 ml

H 8 cm