Bolmok 5 002-1

€ 10,50

Ceramika artystyczna

250 ml

H 8 cm