Bolmok 5 001-1

€ 10,50

Ceramika artystyczna

250 ml

H 8 cm