Snoeppot

€ 41,40

Fabriek: Manufaktura

L 20 cm

B 13 cm

H 21.5 cm