Lepelhouder A26

€ 9,65

Ceramika artystyczna

L 17,5cm

B 9cm

H 4cm