Boullionkom 16 003-1

€ 18,00

Ceramika artystyczna

Inhoud 350ml

H 6,5cm