Lepelhouder D84 003-1

€ 11,05

Ceramika artystyczna

L 17cm

B 9,5cm

H 3,8cm